Chính sách thay đổi, hủy bỏ giao dịch tại website.

Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền thay đổi hoặc chấm dứt giao dịch nếu:

-Mới lựa chọn hàng vào giỏ hàng và chưa thống nhất cách vận chuyển và hoàn thiện đơn hàng với Vic.

-Đã thống nhất đơn hàng, chưa tạm ứng tiền, Vic chưa đóng gói và chuyển hàng. Thông báo cho chúng tôi về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng 0962881628.

Khách hàng không bổ sung, thay đổi hoặc hủy đơn hàng trong trường hợp:

Đã thống nhất xong về việc thanh toán và vận chuyển với Vic. Vic đã đóng hàng và chuyển hàng cho bên vận chuyển.

- Nếu cần lấy bổ sung thêm hàng hóa, Vic sẽ lập 1 đơn hàng khác và vận chuyển tới nơi cho bạn.

Rất mong nhận được sự hợp tác tuyệt vời của quí vị khách hàng!

Hotline: 0966139550
zalo